Rozwój pielgrzymki

Mieczysław Łacek


II PIESZA PIELGRZYMKA GÓRALI Z BACHLEDÓWKI  

NA JASNĄ GÓRĘ 

20-25 sierpnia 1983 r. 


        Rok niby długi, ale mija bardzo szybko. Przyszedł sierpień 1983 roku i czas, aby znów iść do Maryi. Druga pielgrzymka Górali wyrusza z gór 20 sierpnia, a więc jeden dzień później niż w zeszłym roku. Czyli trzeba przebyć szlak pielgrzymi w ciągu 6 dni. Trzeba zmienić nieco trasę, noclegi. Okolice są malownicze, trasa piękna, ale długie i trudne etapy są powodem pozrywanych ścięgien i licznych omdleń, ale nikt niewycofuje się z pielgrzymki, nikt się nie załamał.  

Te 6 dni zaproponował O. Leon Chałupka, Rektor Bachledówki. Zaproponował dwa warianty. Przytaczam je z listudo mnie z 22 kwietnia 1983 r.: 

 

Ostatnioprzemyślałem trochę sprawę i mam dwa projekty co do trasy skracając ją o jedendzień. 

I. 

Bachledówka 

Jordanów 

 

40 km 

 

II. 

Bachledówka 

Jordanów 

 

40 km 

 

Jordanów 

Kalwaria 

42 km 

 

Jordanów 

Kalwaria 

42 km 

 

Kalwaria 

Czernichów 

23 km 

 

Kalwaria 

Nowa Góra 

42 km 

 

Czernichów 

Klucze 

42 km 

 

Nowa Góra 

Klucze 

23 km 

 

Klucze 

Leśniów 

38 km 

 

Klucze 

Leśniów 

38 km 

 

Leśniów 

Jasna Góra 

30 km 

 

Leśniów 

Jasna Góra 

30 km 

Bo wydaje mi się, że przez /w poprzednim roku/ 3, 4 i 5 dzień za wcześnie przychodziliście nanocleg. W Kalwarii też nie ma chyba co przesiadywać. Podałem tu Kalwarię, ale nocowałoby się przed nią. Napisz co o tym myślisz..., muszę już mieć dokładną trasę, chcę bowiem zrobić afisz dwukolorowy potrzebny do rozwieszenia pookolicznych wioskach. Jest taka możliwość. 

 

        Ze smutkiem zgodziłem się na te 6 dni, choć wiedziałem, że to niewypali. Przemyślałem jeszcze sam trasę. Zmieniłem ją, porobiłem skróty. Zmieniłem miejsca ncolegowe i pozałatwiałem wszystko jeszcze przed Pielgrzymką Warszawską w której w tym roku szedłem (w "4") w: Jordanowie, Skawinkach k. Kalwarii Zebrzydowskiej, Rybnej, Kluczach, Leśniowie. W troszkę w innych miejscach niż proponował O. Leon. Wyruszyliśmyw tym roku (1983) 20 sierpnia, by przybyć na Jasną Górę także 25 sierpnia. Trasa jest bardzo ciężka. Mięśnie były ponaciągane zwłaszcza na szlaku turystycznym z Jordanowa do Skawinek. Najbardziej ludzie byli przemęczeni w przedostatnim dniu w Leśniowie. W czasie wieczornej Mszy św. zaczęli mdleć. Ale wszyscy doszli do Częstochowy. W Częstochowie mieszkańcy i pielgrzymi witali nas oklaskami i okrzykami: "Niech żyją górale!"  

        Na trasę często przyjeżdżał O. Leon, przywożąc nam wodę do picia i jedzenie. Próbował się zorientować jak się nam idzie. W tej pielgrzymce uczestniczyło 118 osób z 17 miejscowości z Podhala. Oprócz O. Stanisława Jarosza, mnie, kleryków Jana, Jerzego, Adama, szedł w tym roku z nami Br. Stanisław Kokowicz z Nowego Targu, też paulin. W tym roku dziękowaliśmy za II Pielgrzymkę Ojca św. do Polski i modliliśmy się w intencji wyzwolenia Ojczyzny od komunizmu. 

Pielgrzymka wyrabia moc w ludziach i chęć wędrowania w następnych latach. Każdy zachęcał swoich kolegów, koleżanki, bo nic nie może przesłonić tego szczęścia, które ogarnia ludzi u stóp naszej Matki i Królowej. 

 

 

III PIESZA PIELGRZYMKAGÓRALI Z BACHLEDÓWKI NA JASNĄ GÓRĘ 

18-24 sierpnia 1984 r. 


        Weszło nam już w krew wędrowanie na Jasną Górę. Wróciliśmy jednak do 7-dniowego pielgrzymowania. Moje przewidywania się sprawdziły, że 6 dni to zdecydowanie za mało. W tym roku postanowiono przyjść na Jasną Górę na 24 sierpnia, by pielgrzymi mogli później, bez pośpiechu, przybyć na Bachledówkę na 26 sierpnia na Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. O. Leon Chałupka został Administratorem Jasnej Góry. Rektorem na Bachledówce jest O. Edmund Krynicki. 

        Nie będzie mógł być z nami w tym roku O. Stanisław Jarosz, który został przeniesiony do Wieruszowa. Napisał do mnie 11 maja 1984 roku:"(...) O pielgrzymce Góralskiej myślę i na pewno nie raz będę jeszcze szedł, ale dopóki jestem w Wieruszowie, to raczej będzie trudne. Mógłbym iść chociaż dwa dni z wami, ale chyba się to nie uda - ponieważ muszę tu być, bo na mnie spoczywa ciężar zorganizowania wszystkiego" /Pieszej Pielgrzymki z Wieruszowa na Jasną Górę na 25 sierpnia/. 

        W tym roku muszę sobie sam dać radę: przygotować trasę, noclegi i głosić konferencje w czasie drogi. Przychodzi mi jednak z pomocą w tym roku proboszcz z parafii św. Katarzyny z Nowego Targu ks. Mieczysław Łukaszczyk. A odnośnie noclegów, wracamy do miejscowości z I PPG. Zmieniamy tylko nocleg z Kalwarii na Zakrzówek k. Kalwarii Zebrzydowskiej.  

        W tym rokuszło 280 pielgrzymów: ok. 190 z Bachledówki i ok. 90 z Nowego Targu. W grupie z Bachledówki szły z Czerwiennego - 73 osoby (w tym 54 z Czerwiennego Górnego), z Czarnego Dunajca - 10 osób, z Makowa Podhalańskiego - 11 osób, z Zębu - 9, Zakopanego - 6, z Ratułowa, NowegoBystrego i Białki Tatrzańskiej po 6 osób, z Sierockiego i Podszkla po 5 osób, zZubrzycy - 4, Jabłonki, Bańskiej Górnej, Witowa po 3, po 2 lub 1 osobie z:Bustryku, Ludźmierza, Brzegów, Jurgowa, Gliczarowa, Jordanów, Lipnica. Bańska Dolna, Krościenko, Szlembark, Odrowąż, Waksmund, Ciche, Głodówki, Poronina, Mszany Dolnej, Stasikówki, Zagród, Dzianisza, Piekielnika, Czarnej Góry. Grupa z Nowego Targu to pielgrzymi przede wszystkim z Nowego Targu, ale także z: Lipnicy Wielkiej, Łapsz Niżnych, Zubrzycy Górnej, Orawki, Szaflar, Łopusznej, Gorlic. Na Jasnej Górze wita nas O. Leon Chałupka - administrator Jasnej Góry. Wita nas ze łzami. Wręczamy mu ciupagę z napisem: 

        "III Piesza Pielgrzymka Górali dla O. LeonaCh. z wdzięcznością" oraz kapelusz i spinkę góralską. My te mamy łzy woczach, bo dużo mu zawdzięczamy. Zawdzięczamy mu to, że te pielgrzymki doszły do skutku. 

        III Pieszą pielgrzymkę ofiarowaliśmy w intencji beatyfikacji Ks. Stefana kard.Wyszyńskiego, który w latach 1967-1973 w miesiącu lipcu wypoczywał na Bachledówce. 


 

IV PIESZA PIELGRZYMKA GÓRALI 

17-24 sierpnia 1985r.

 

        W roku 1985, 17 sierpnia wyrusza już IV Piesza Pielgrzymka Górali na Jasną Górę. Inicjatywę w organizowaniu pielgrzymki przejmują ks. Mieczysław Łukaszczyk, proboszcz parafii św.Katarzyny w Nowym Targu i O. Andrzej Kuster przydzielony O. Edmundowi Krynickiemu do pomocy na Bachledówkę. Pod wpływem sugestii Ks. Mieczysława z Nowego Targu czas pielgrzymki zostaje przedłużony o jeden dzień. Postanowiono odwiedzić jeszcze jedno Sanktuarium Maryjne w Płokach za Nową Górą. Pielgrzymka w liczbie 600 osób (200 z Bachledówki, 400 z Nowego Targu) wędruje pod hasłem: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". 

 

 

NASTĘPNE PIELGRZYMKI 

 

        Nie brałem udziału w następnych pielgrzymkach, m.in. dlatego, że na przełomie roku 1985-1986 zachorowałem na raka i musiałem się leczyć. Cudownie zastałem wyleczony i dlatego w roku 1992 wróciłem znów na szlak Pielgrzymki Góralskiej i nadal w niej chodzę, już jako"zwykły piechur". 

        Podaję jednak w tym miejscu dostępne mi informacje  o kolejnych pielgrzymkach, które prowadzili Ojcowie z Bachledówki. Z czasem przedłużono pielgrzymowanie naJ asną Górę do 9 dni, na prośbę Nowego Targu. Terminy były różne. Do VIII pielgrzymki, a więc do roku 1989 wejście na Jasną Górę było albo 24, albo 25 sierpnia (wyjście 17 sierpnia). W roku 1991, z racji Spotkania Młodych z całego świata na Jasnej Górze z Janem Pawłem II, pielgrzymka góralska odbyła się między 6 a14 sierpnia. W następnych latach powrócono do terminu: 16-24 sierpnia(1993-1996). Kolejna zmiana terminu, na prośbę księży z Nowego Targu, którzy wybierali się do Paryża, na spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem św., nastąpiła w roku 1997.  Wtedy pielgrzymowano od 26 lipca do 3 sierpnia. I tak już zostało do roku 2000. Potem wyznaczono datę aktualna do obecnych czasów: 23-31 lipca.

        Liczba pielgrzymów wzrastała. W roku 1991 przyszło na Jasną Górę ponad 2000 pielgrzymów z Podhala i okolic. Obecnie utrzymuje się stan: 1150-1350 osób, wtym, że w Roku Jubileuszu 2000 chrześcijaństwa przybyło na Jasną Górę ponad 1400 osób. 

        Od III Pieszej Pielgrzymki do grupy z Bachledówki dołączyła grupa z Nowego Targu od św. Katarzyny. W następnym roku dołączyła Rabka i Nowy Targ od Najśw. Serca P. Jezusa, a w roku 1991 Orawa (dwie grupy). Mamy nadzieję, że z czasem dołączą donas i grupy ze Spisza i Pienin.      

         

Kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Góralskiej jest nadal w rękach Paulinów z Bachledówki. Na początku do roku 1990 (IX Pielgrzymka) nazwa tej pielgrzymki brzmiała: PIESZA PIELGRZYMKA GÓRALI.Od roku 1991 nastąpiła zmiana nazwy pielgrzymki na: PIESZA PIELGRZYMKA GÓRALSKA(oprócz XIII). 


        Specjalneznaczki były drukowane dla tej pielgrzymki dopiero od III pielgrzymki, tj. od roku 1984.  

  

Od XXII pielgrzymki,tzn. od roku 1993,  już każda ma swoje specjalne hasło, które zazwyczaj jest hasłem danego roku duszpasterskiego.Hasło to jest wypisywane na znaczkach i plakatach. 


XII: Aby miały życie i miały je w obfitości 


XIII:„Rodzina sercem cywilizacji miłości” 


XIV:„Jak Ojciec mnie posłał, tak i  Ja was posyłam” (J 20,21) 


XV:„Zamieńcie wasze drogi w drogi Boże” (Jan Paweł II) 


XVI: „Eucharystia sakramentem miłości i ludzkiego pielgrzymowania” (Jan Paweł II) 

 

XVII: „Niech zstąpi Duch Twój” (Jan Paweł II) 


XVIII: „Bóg naszym Ojcem”

 

XIX: „Błogosławiona Jesteś, któraś uwierzyła” (Łk1,45)  


XX: „WielkaBoga Człowieka Matko”
 

XXI: „Bóg bogaty w Miłosierdzie”


XXII: „Kontemplować Chrystusa z Maryją” 


XXIII: „Idźmyprzez życie śladami Chrystusa” 


XXIV:„Ja jestem Chlebem Życia” 


XXV:„Bądźcie mocni wiarą” 


XXVI:„Powołanie dojrzewa w rodzinie” 

 

XXVII:„Bądźcie uczniami Chrystusa” 

 

XXVIII: „Otoczmy troską życie” 

 

XXIX: „Bądźmy świadkami  miłości” 

 

XXX: „Z Maryją w komunii z Bogiem” 


Po mnie następne pielgrzymki prowadzili młodzi ojcowie przydzieleni do pomocy Proboszczowi na Bachledówce:O. Andrzej Kuster, O. Leszek Wielgos, O. Janusz Kosak, O. Anzelm Frączek, O. Wojciech Wiszniewski, O. Robert Jasiulewicz, O. Józef Kościelny, O. Marek Tomczyk, O. Mirosław Górkiewicz, O. Jan Brud, O. Ryszard Kowalski, O. Andrzej Kucharski, Sebastian Gierszewski, a także ojcowie nie pracujący na Bachledówce: O. Ireneusz Wybraniak, O. Marcin Minczyński i O. Tomasz Wilk. 


Górale pokochali wędrowanie do Maryi. Wyruszamy więc co rok, już od 30 lat. My niemożemy zaprzestać, musimy kontynuować te piękne rekolekcje w drodze. Musimy już stale co roku wyruszać na szlak i wędrować do Maryi. Nieważne są trudy, niewygody, upały i deszcze. Nieważne, że robią się bąble, czy otarcia, bo wszystkie trudy wynagrodzić może choćby jedno spojrzenie w twarz ukochanej Matki Jasnogórskiej. Wędrujemy dalej i zachęcamy innych do wyruszenia z nami. Wędrujmy więc nadal. Pomagajmy sobie nawzajem w czasie wędrowania. Razem się módlmy. Razem śpiewajmy. A gdziekolwiek się zatrzymamy, pozostawmy po sobie dobre imię "pielgrzyma - Górala". 


o. Mieczysław Łacek

 

 

 

 

II. Wyjątkowa Pielgrzymka w 10 rocznicępielgrzymki Jana Pawła II do Zakopanego 

1997-2007 

 

Pielgrzymka Giewont – Hel 

 

 

20 sierpnia 2006 roku Kaszubi weszli na Giewont, tam odprawili mszę św. z kaszubską liturgią słowa, na krzyżu zatknęli kaszubską flagę i zawiesili pamiątkową plakietkę. Tak zakończyła się 25. Kaszubska Pielgrzymka na Jasną Górę przedłużona do Zakopanego.  

 

Pielgrzymka była wspólną inicjatywą Kościoła, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (w ramach obchodów Roku Kaszubskiego i 50-lecia ZKP) i Związku Podhalan. Do Zakopanego doszło 350 pielgrzymów prowadzonych przez ks. Jana Perszona. Dołączyła do nich, przybyła pociągiem, grupa 1500 osób ze Zrzeszenia oraz z miasta Sopot (miasta partnerskiego Zakopanego), wraz ze starostą puckim i prezesem ZKP Arturem Jabłońskim i prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. 

 

Do sanktuarium na Krzeptówkach pielgrzymi doszli w eskorcie konnych Górali dzierżących biało-czerwone flagi. Wypełniających po brzegi kościół przywitał kustosz sanktuarium ks. Mirosław Drozdek. Obiektem szczególnej serdeczności stał się przewodnik pielgrzymki ks. Jan Perszon; wzajemna kurtuazja obu księży, włącznie z całowaniem po rękach, była zresztą okazywana przy wszystkich publicznych okazjach. Ks. Perszon wspomniał "trudny czas" jaki w ostatnich miesiącach przeżywał ks. Drozdek (chodziło oczywiście o postawione przez "TygodnikPodhalański" zarzuty współpracy z SB i zakończony ugodą proces) podkreślając, że zawsze stał po jego stronie. Przybycie pielgrzymki filmowała TV Trwam, zapowiadano też następującą za dwa dni wizytę Radia Maryja i transmisję homilii ks. Perszona”. 

 

Dzisiajdziękowałem Bogu za to, 
że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. 
Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, 
ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda!
„W górę serca!” Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry,
 patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,
 słyszała i powtarzała: Sursum corda!
 — „W górę serca!” Amen.
 

 Jan Paweł IIZakopane, 6.VI.1997r  

 

Z samego Giewontu 10 lat później….. 

1997-2007 

Pielgrzymka Piesza 

Giewont – Zakopane: 22 lipca – 19 sierpnia 

        Pomysł pójścia z Giewontu na Hel miał ks. Profesor Jan Perszon Kaszub. W roku 2006 z  ramach 25 Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej przedłużył pielgrzymkę Hel – Jasna Góra o 7 dni, by dojść na Giewont. Jako że byłem organizatorem od 1982 roku pierwszych pielgrzymek pieszych z Podhala na Jasną Góręks. Jan Perszon  poprosił mnie o pierwotną trasę tej naszej góralskiej  pielgrzymki. Przesłałem mu ją. I poprosił mnie o zorganizowanie w roku następnym, tzn. w roku 2007 pielgrzymki z Giewontu na Hel. Wyraziłem zgodę o ile zgodzi się na to Generał naszego Zakonu Paulińskiego. Otóż taką zgodę otrzymał, ale mnie zaś osobiście Generał  powiedział, że mamy już inne pielgrzymki więc, żebym tej nie organizował…. Co w takim wypadku zrobić? Poprosiłem mojego kolegę, obecnie Prowincjała Pallotynów ks. Józia Lasaka z Zębu, który wtedy był Rektorem Krzeptówek, by taką pielgrzymkę zorganizował z Krzeptówek,  co po wielu wahaniach uczynił i spisał się znakomicie. Poprosił tylko mnie bym mu towarzyszył i służył radą, co z radością uczyniłem. A resztę już znacie….  


Moja propozycja była taka, by wyjśc 22 lipcaa dojśc 19 sierpnia!!! 


Dlaczego 22 lipca? 

Od 22 lipca 1944roku (podpisanieManifestu PKWN) Polska Ludowa obchodziła swoje Narodowe Święto Odrodzenia Polski.  

Ta pielgrzymka to Manifest wierności Polaków Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i chęć Odrodzenia Polski Katolickiej. 

 

Dlaczego 19 sierpnia? 

19 sierpnia 1901 roku nastąpiło poświęcenie krzyżana Giewoncie, który od tego momentu „patrzy na całą Polskę” (JP II).  

Wejście na Hel w tym dniu, w którym odbywa się corocznie pielgrzymka z Zakopanego na Giewont.. Dnia 3 lipca 1901 r. postanowiono wynieść elementy krzyża na Giewont. Samo montowanie krzyża na gotowej, betonowej podstawie wynosiło sześć dni. Poświęcenia krzyża dokonał ks. kanonik kanclerz Bandurski z Krakowa dnia 19.8.1901 r. 

 

Taka była moja propozycja odcinków do przejścia: 

 

22 lipca, godz. 12 Anioł Pański naGIEWONCIE 

przejście z gór do Sanktuarium M.B. Fatimskiej  na Krzeptówkach (Msza św.), marsz na  Gubałówkę, wejście do kościoła w Zębie (odpust na Marię Magdalenę 22 lipca) i wędrówka na Bachledówkę (Sanktuarium MBJasnogórskiej - Paulini) - Czerwienne

 

23-31 lipca: trasa PPG na Jasną Górę 

 

31 lipca: Uroczysta Msza św. naJasnej Górze!!! 

 

1 sierpnia: Jasna Góra – Stary Cykarzew 

Jasna Góra – Kiedrzyn – WolaBiedrzyńska – Lubojnia – Dydki – Radostów – Kokawa – Stary Cykarzew

 

2 sierpnia: Stary Cykarzew –Bogumiłowice 

Stary Cykarzew – CykarzewPółnocny – Broniszew – Ważne Młyny – Brzeźnica Stara – Dubicze – StrzelceWielkie – Skąpa – Ostrołęka – Bogumiłowice

 

3 sierpnia: Bogumiłowice – Podgórze 

Bogumiłowice – Zielęcin (trasa483) – Chabielice Kolonia – Brzezie – Szczerców- Dubie – Klęcz – Łazów – Chociw – Zawady Kolonia – Podgórze

 

4 sierpnia: Podgórze – Rossoszyca 

Podgórze – Górki Grabińskie –Ligota – Kalinowa – Rembieszów – Pstrokonie – Strońsko – Podłeżyce – SieradzMęka – Miedźno (lasy) – Rossoszyca

 

5 sierpnia: Rossoszyca – Stanisławów 

Rossoszyca  – Rożdżały – Ralewice/Rzeczyca (trasa 479) –Adamka – Zadzim – Kazimierzew – Wola Flaszczyna – Bratków Górny – Dąbrówka –Malenie – Porczyny – Krępa (trasa 473) – Balin (trasa 72) – Uniejów – Orzeszków – Stanisławów

 

6 sierpnia: Stanisławów – Grzegorzew 

Stanisławów – Czepów Dolny –Chruścin – Chełmno – Przybyłow – Grzegorzew

 

7 sierpnia: Grzegorzew – Brdów 

Grzegorzew – Boguszyniec –Lucjanowi – Wrząca Wielka – Sokołowo – Kiejsze – Brdów

 

8 sierpnia: Brdów – Osięciny 

Brdów – Świętosławie – Izbica Kujawska – Świszewy –CzamaninKolonia –Kolonia Wola Jurkowa – Topólka – Galonki – Sadłóg – Powałkowice –Samszyce – Osięciny  

 

9 sierpnia: Osięciny – Koneck 

Osięciny – Zielińsk – KościelnaWieś – k. Bilna – Adolfin – k. Siniarzewo – Koneck 

 

10 sierpnia: Koneck – Toruń 

Koneck – Brzeźno – Słomkowo – k.Ośno I – Stawki – Odolion (trasa E 75) – k. Otłoczyn – skręt na prawo na prawąstronę Wisły  do trasy 654 – Grabowiec –Złotoria – Toruń, ul. Turystyczna, Konstytucji 3-go Maja 3C – kościół Paulinów

 

11 sierpnia: Toruń – Kijewo Królewskie 

Toruń – Wrzosy – Leśne –Różankowo – Łubianka – k. Przeczno – skret na prawo Wybcz – Nawra – k. TrzebiczSzlachecki – Trzebicz Królewski k. Bajerze – Napole – Kijewo Królewskie

 

12 sierpnia: Kijewo Królewskie – Jeżewo 

Kijewo Królewskie – DoroszSzlachecki – Watorowo – Brzozowo – Chełmno– Głogówko Królewskie – k. Dziki – k. Ernestowi – k. Taszewskie Pole –Jeżewo

 

13 sierpnia: Jeżewo – Skórcz 

Jeżewo – Rybno Duże (lasy) –Lipinki (lasy) – Przewodnik – trasa 214 – Naszczerz – k. Osiek – k. Karszanek –Głuche – Skórcz 

 

14 sierpnia: Skórcz – Stare Polaszki 

Skórcz – k. Bukowiec Nowy (trasa 214) – Wielki Bukowiec – k.Zelgoszcz – Lubichowo – Bietowo –Borzechowo – Zblewo – Góra – Dolne Maliki Kobyle – Czerniki – Stare Polaszki

 

15 sierpnia: Stare Polaszki – Ostrzyce 

Stare Polaszki – Orle – Liniewo –trasa 224 – Lubiszyn – Nowa Karczma – k. Grabówko – Grabowska Huta – lasy? –Szymbark – Wieżyca – Ostrzyce

 

16 sierpnia: Ostrzyce – Sianowo 

Ostrzyce – Brodnica Górna –Ręboszewo – zawory – Chmielno – Garcz - ? – Sianowo

 

17 sierpnia: Sianowo – Wejherowo 

Sianowo – Kolonia – Będargowo –Łebieńska Huta (trasa 224) – Łebno – Donimierz – Szemud – Przetoczyno –Sopieszyno – Wejherowo 

 

18 sierpnia: Wejherowo – Władysławowo 

Wejherowo – lasy – Darzlubie –Połczyno – Puck Swarzewowo (Msza św. w Sanktuarium MB.) –Władysławowo 

 

19 sierpnia: Władysławowo – HEL 

Władysławowo – Chałupy – Kuźnica– Jastarnia – Jurata – Bór – HEL

 

Proponowałem także by w poszczególnych dniach propagowano swoje regiony gór przy udziale odpowiednich władz samorządowych gór):  

·       1- 5 sierpnia - Nowy Targ   

·       6 – 10 sierpnia - Rabka  

·       11 – 15 sierpnia - Orawa  

·       16– 19 sierpnia - Zakopane  

 

        Ostatecznie poszliśmy troszkę inną trasą, przygotowaną przez ks. Józefa Lasaka, Pallotyna z Zębu, obecnie Prowincjała Pallotynów Prowincji Warszawskiej. Dla mnie ta pielgrzymka była czymś wyjątkowym z wielu względów, miała znaczenie religijne,bo była pielgrzymką wiary i znaczenie osobiste bo w czasie pielgrzymki kończyłem 50 rok życia. 

        Na moją prośbę Pani Aniela Jamrych z Czerwiennego, moja nauczycielka, poetka, a do tego mama mojej bratowej Zosi Łacek, napisała piękny hymn, który śpiewaliśmy na trasie: 

 

Z samego Giewontu 

od Krzyza Świyntego, 

Idziemy pielgrzymi 

Do morza samego. 

 

Ty nos Ojce Świynty 

Coś u Boga w niebie, 

Pomoc nom pielgrzymom 

Przejść  bez Polskom ziemie.  

 

Twoich słów górale 

Nigdy nie zabocom, 

Słowa: „W górę serca” 

Niech ludzi jednocom. 

 

O tom jedność ludzi 

Modlić się będziemy, 

Kie bez Polskom ziemie 

W pielgrzymce pódziemy. 

 

A nasyj pielgrzymki 

Ojce Świenty ten trud, 

Niech idzie ku Tobie 

Het za niebieski próg. 

 

Obyś się ucieszył 

W niebieskiej Krainie, 

Że pamięć o Tobie 

Nigdy nie zaginie. 

 

Bo nom Cie na ziemi 

Tak staranie brakuje, 

Kozde nase serce 

Wielki smutek cuje. 

 

        Śpiewaliśmy jeszcze inne pieśni autorstwa Pani Anieli Jamrych z Czerwiennego, m.in. tą: 

 

Piękne nas góry 

I całe Podhole, 

Ka zyjom oddani 

Maryi górale. 

 

Zawse Matko Bozo 

Cuwo se nad nami, 

Bo my wierzyć w Boga 

Nigdy nie przestali 

 

I nas Ojciec Świenty 

Z nieba wysokiego, 

Utwierdzo we wierze 

Górola kozdego. 

 

Ze se tak pod wielkom  

Opiekom zyjemy, 

Matce Jasnogórskiej 

Dziękować idziemy. 

 

Kochana Maryjo 

Kochany Boze mój, 

Nigdy nos nie opuść 

W  nasych sercach króluj. 


O. Mieczysław Łacek

Kreator stron internetowych - przetestuj