Parafia na Bachledówce

BACHLEDÓWKA PARAFIĄ 

 

Kochana Maryjo 

Tobiy zawdziyncome 

Ze se takom słynnom 

Bachlydówke momy. 

A taki był biydny 

Tyn nas wiyrch calutki 

Rosnie ino na nim 

Łowiysek malutki. 

Cym ze my Maryjo 

Cym ze zasłużyli 

Ześ tu pozostała 

Na ubogiej ziymi. 

I spoziyros na nos 

Se z wiyyrśyćka tego 

Co by siy wtóremu 

Nie stało nic złego. 

A nom syćkim ludziom 

Wielki przykład dałaś 

Kiedy tyn zakątek 

Co sobiy wybrałaś. 

Ze se nom bogactwa 

Zodnego nie trzeba 

Bo go nie weźniymy 

Do Boga do nieba. 

I choć jeś wybrała 

Zakontek malućki 

S Twoich łask zasłynon 

Jus na kraj calutki. 

Bo twojej pomocy 

Kazdemy potrzeba 

Wto siy pragniy  dostać 

Do Boga, do niyba. 

A nom pokiyl bedziy 

Serce  w zyciu biyło 

To  bedziemy  Cie wielbić 

KochanaMaryjo. 

(Aniela Jamrych) 

 

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych Metropolita Krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski specjalnym dekretem erygował z dniem 15 stycznia 1984 roku ośrodek duszpasterski w Czerwiennem - Bachledówce, powierzając jego prowadzenie O. Leonowi Chałupce. Z okazji Jubileuszu Jasnogórskiego O. Leon zbudował drewnianą dzwonnicę i przebudował kaplicę.  

 

O. Leon Chałupka rozpoczął też budowę cmentarza i podjął wraz z mieszkańcami Czerwiennego wysiłki i starania o uzyskanie pozwolenia na budowę świątyni.  

W niedzielę 21 października 1984 roku ks. Bp Albin Małysiak poświęcił nowy cmentarz i kaplicę cmentarną w obecności Generała Zakonu O. Dr Józefa Płatka i licznie zgromadzonych wiernych oraz byłego Rektora Bachledówki O. Leona w obecności nowomianowanego Rektora O. Edmunda Krynickiego. W Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września1985 roku ks. bp Jan Pietraszko poświęcił teren przeznaczony na budowę świątyni. Już w dniu 17 września tegoż roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Kamień węgielny pod kościół pobłogosławił Jan Paweł II 7 listopada1986 roku, podczas  pielgrzymki górali doRzymu.  

 

My do Matki Boskiyj 

Syćka siy garniemy. 

Lo Łojca Świyńtego 

Ło zdrowiy pytomy. 

Bo ftos może pomóc 

Jak nie ta Maryja, 

Co ŁojcuŚwiyńtemu 

Zyciy łocoliła. 

Bo Jyj dobre serce 

Otwarte kozdemu. 

Łono nie odmówi 

pomocy nikomu. 

A kozdy zgoroli 

Tego by straśniy kcioł 

Coby długo papież 

Piętrowe kluce mioł. 

Zeby Mu radośniy 

Leciał rok po roku. 

Tu go strzes Maryjo 

Na koździutkim kroku. 

Ty nas Łojce Świynty 

Rodoku Kochany 

Łodwiydź Bachlydówke 

Na Tobiy cekomy. 

(Aniela Jamrych) 

 

Dekretem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 29 maja 1988 roku erygowano na Bachledówce parafię pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, a pierwszym proboszczem mianowano O. Edmunda Krynickiego. Od 30 czerwca tego roku Bachledówka stała się więc parafią. 26 sierpnia 1991 roku ks. Kardynał Macharski osobiście dokonał aktu poświęcenia nowego kościoła wybudowanego dzięki wielkiemu poświęceniu O. Edmunda Krynickiego, który zmarł podczas budowy (+21 maja 1989), góralom z Czerwiennego i pomocy Jasnej Góry. 

 

Cuwos dniami, nocami 

Tutok Matko nad nami. 

Hej – ze Swojej Gazdówki 

Hej –spoziyros se na nos 

        Z Bachlydówki. 

 

My z nasymi prośbami 

Ku Tobie se idziymy. 

Hej –przed Tobom Maryjo 

Hej – tak szczyrze wyzolić 

        My siy kcymy. 

 

Nie wypuść nos Maryjo 

Nigdy ze Swyj łopiyki. 

Hej – niyk Matko przy Tobie 

Hej –zamkniymy powieki 

        Jus na wieki. 

Potem nos poprowadzis 

Tam za niebieskie progi. 

hej – kany se króluje, 

Hej –dusycki przyjmuje 

      Jezus drogi. 

(Aniela Jamrych) 

 

27 sierpnia 2000 roku kardynał Franciszek Macharski dokonał konsekracji kościoła w obecności 5 tysięcy wiernych i 80 kapłanów. 

 

Matko nasaJ asnogorska  

Co se  nom tu patronujesz 

I z przepiyknego obrazu 

Syćkiemu siy przypatrujys. 

 

Ciesymy siy Matko s tego 

Ześ se to miyjsce wybrała 

I na wierchu Bachlydówki 

Matko zamieszkać Jeś kciała. 

 (Aniela Jamrych) 

               

Piękną ornamentykę góralską kościoła wykonano staraniem O. anusza Kosaka, wikarego, a potem proboszcza Bachledówki. Projekt wykonał Józef Kulon z Zakopanego. Prace rzeźbiarskie są dziełem: Władysława Trzebuni z Zakopanego, Szczepana Masnego z Kościeliska (płaskorzeźba do mensy ołtarza głównego, do ołtarza św. Pawła I Pustelnika - spotkanie ze św. Antonim, kruk i lwy, rzeźba dwóch aniołów przy tabernakulum, krucyfiks, herby Jana Pawła II,Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i zakonu paulinów na balustradzie chóru), Janusza Ufira z Nowego Targu (ornamenty: ławek, kasetonów, boazerii,drzwi, ambony – 10 przykazań, ołtarza św. Pawła I Pustelnika, chrzcielnicy, Drogi Krzyżowej, ramy płaskorzeźb św. Pawła I Pustelnika i bł. Euzebiusza i szaf w zakrystii), Henryka Burzec (rzeźby do kasetonów, pewne części herbów na balustradzie chóru), Czesława Kałużnego studenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pochodzącego z okolic Krościenka (rzeźba św. Augustyna, bł. Euzebiusza, rzeźby figur stacji Drogi Krzyżowej), Bronisława Miętusa z Kościeliska (rozeta na ścianie ołtarza, mensa ołtarzowa, ławki, boazeria,drzwi, dekoracyjna obudowa organów). Jan i Józef Skubisz, Stanisław Harbut,Mirosław Staszeczka wykonali kasetony na suficie, Stanisław Błaszczek – Bachleda (ambona, siedzenia dla kapłanów w prezbiterium, ołtarz św. Pawła I Pustelnika i niektóre ramy do stacji Drogi Krzyżowej), Jacek Walczak z Zakopanego (chrzcielnica, meble, szafy, kasetony w zakrystii, uzupełnienia doołtarza św. Pawła I Pustelnika, niektóre ramy do Drogi Krzyżowej), Władysław Gąsienica – Makowski z synem i zięciem (metaloplastyka: żyrandole, kinkiety, lampy, balustrada na balkonie kościoła, tablice informacyjne oraz Janusz Ustupski, Jan Jarosz, Stanisław i Tadeusz Miśkowiec, Stanisław Jarosz. W ornamentyce góralskiej widać  wpływy starożytnego Rzymu i Gotów (fibule gockie). Pod koniec IV wieku po Chrystusie ruszyli do Europy uciekający przed Hunami Goci, przekroczyli Karpaty i doszli do Bałtyku. Podobne ornamentywidać również w Estonii i na Litwie. Podhalanie podobną do dzisiejszej ornamentykę stosują od dawna. Obecną ornamentykę górale stosują od XV wieku[1]

  

My wielbiymy Matko Ciebie. 

Kozdo rzeźba w tym kościele. 

Drobny łornamynt zrobiony 

jest lo Tobie poświyńcony. 

 

        Mozaikę na frontonie kościoławykonał Włoch Fabiano Favret z Pietrasanta (1999).  

 

Popiersie Jana Pawła II na zewnątrz według projektu Władysława Dudka z Krakowa, Prymasa Wyszyńskiego według projektu Jana Kucza odlał w brązie Stefan Kowalówka z Węgrzca k. Krakowa. 

 

My Ci siy tys łoddajymy. 

W darze serca Ci niesiymy. 

Przyjmijze jy Matko przymiyj. 

Co Ci wiyncyj dać mozemy. 

Dopomogojze nom Matko, 

By my Ciwierniy słuzyli. 

Coby my w ziymskiyj pielgrzymce 

Na zbawieniy zasłuzyli. 

Kie staniemy przed Sond Boga, 

 Bondźze s nami Matko droga. 

Weś nos  wtej w ramiona swoje, 

Bo my przeciy dzieci Twojy. 

(Aniela Jamrych) 

 

Wśród mieszkańców wioski Czerwienne na szczególne wyróżnienie w dziele powstania parafii zasługują Józef Zarycki, Jan Łacek i Stanisław Brzuchacz, ale szczególnie Józef Tylka (Filip). Od dawna myślano o budowie kościoła. Proboszcz z Nowego Bystrego proponował wybudowanie kościoła k.dzwonnicy w Czerwiennem i powiedział, że będzie przyjeżdżał do tego kościoła. Większość ludzi z Czerwiennego chciało mieć jednak kościół na Bachledówce. Nie dali się nikomu zastraszyć i w ciągu roku, po wielokrotnym odwiedzaniu Kurii Krakowskiej i Paulinów pod przewodnictwem Józefa Tylki dopięli swego, kościół i parafia na Bachledówce powstała, „bo na Bachledówkę wszyscy będą mieli jednakąd rogę”. Józef Tylka prosił  ludzi z Czerwiennego, by przychodzili do pomocy w budowie kościoła. Projekt kościoła na Bachledówce był już za O. Leona Chałupki. Na inny zmienili go Generał O. Józef Płatek i I proboszcz Bachledówki O. Edmund Krynicki[2]

 

Tunos Matko Bosko różnom łaskom wspiero.
Nase smutki, zole do zapaski zbiero. 

Myse zaś prosimy: Zostań na Podholu!
Pilnuj nasych chatek jak swojego domu. 

Weźw opiekę młodzież z całej nasej wioski.
I małe dziateczki by nie znały troski. [1] Por. K. Strauchman, Tajemnice skalnej ziemi, Pruszków 2001,s. 10-11.

[2] Na podstawie rozmowy o.Mieczysława Łacka z Józefem Tylką (taśma magnetofonowa).


Prymas Polski. Przyjeżdżał tu, w towarzystwie pań z Instytutu Prymasowskiego i swoich gości, na zaproszenie Ojców Paulinów. Obecność Prymasa Tysiąclecia na Bachledówce upamiętnia specjalne epitafium z 1986 roku i nazwanie Jego imieniem drogi wiodącej z Czerwiennego na wierch Bachledówki.  

 

Odwiedzał Bachledówkę również Kardynał Karol Wojtyła-późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II. 


        Bachledówka miała spełniać funkcję wypoczynkową. Jednak od początku w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej gromadzili się miejscowi górale. Liczba przybywających do kaplicy wciąż wzrastała. Ojcowie byli zmuszeni ułożyć stały porządek nabożeństw nie tylko na niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Paulini byli także proszeni z posługą do chorych, a w pewnych okresach pomagali też  okolicznym proboszczom (z Nowego Bystregoczy Miętustwa) w katechizacji. Zazwyczaj na stałe był tu jeden Ojciec - Ojciec Rektor. Do najbardziej zasłużonych Rektorów należą: O. Kajetan Raczyński, O. Juliusz Kłudziak, O. Ferdynand Pasternak, O. Leon Chałupka i pierwszy proboszcz Bachledówki O. Edmund Krynicki, O. Janusz Kossak oraz często zastępujący rektorów O. Korneliusz Jemioł, organizator licznych pielgrzymek autokarowychgórali do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę i gromadzący wokół siebie liczną "brać ministrancką" z okolicznych wiosek. 

 

Hej tam pod smerkami
Hej tam pod smerkami  

w Bachledowskiej roli
Nieduży drewniany kościółecek stoi. 

 

Wielkom radość mome z tego kościołecka
bo se w nim króluje Niebieska Matecka. 

Wieżyczka kościoła z nad smerków wyziero.
Kto se tamok dojdzie to ocka obciero. [1]Według pisemnej relacji złożonej na ręce o. Mieczysława Łacka przez O.Hieronima Pośpiecha, który błogosławił to małżeństwo na Jasnej Górze.

 

[2]Według pisemnej relacji złożonej na ręce o. Mieczysława Łacka przez O.Hieronima Pośpiecha, który błogosławił to małżeństwo na Jasnej Górze.

Kreator stron internetowych - przetestuj